Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas)

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) adviseert het kabinet begin 2024 over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat stelsel staat onder druk, onder andere door een tekort aan verzekeringsartsen die beoordelen hoe ziek of arbeidsongeschiktheid een werknemer is die een WIA-uitkering wil.

De onafhankelijke commissie onder leiding van Roos Vermeij adviseert over een stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid dat betaalbaar, uitvoerbaar en uitlegbaar is. Het kabinet wil de hardheden in de WIA wegnemen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en minder plichten voor werkgevers (vooral de kleine werkgevers).

De commissie is gevraagd om met meerdere oplossingsrichtingen te komen voor fundamentele, structurele knelpunten die in het huidige stelsel bestaan.

Leden commissie Octas

  • Roos Vermeij is voorzitter van de commissie. Vermeij was Tweede Kamerlid voor de PvdA en hield zich bezig met onder andere sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Vermeij is bestuurder geweest bij pensioenfonds PME en was tot juni 2022 wethouder Economie, Wijken en Kleine kernen in Rotterdam.
  • Bruno Bruins is vicevoorzitter. Bruins was minister van Medische Zorg en Sport van 2017 tot en met 2020 en was daarvoor 5 jaar voorzitter van de raad van bestuur van UWV. Hij werkt als Staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State.
  • Neele Kistemaker is oprichter en directeur van Muzus, een adviesbureau dat met een ontwerpaanpak aan maatschappelijke transities en sociale vraagstukken werkt.
  • Irmgard Borghouts is bijzonder hoogleraar HRM en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg.
  • Sita Mohabir is organisatieadviseur, trainer en jobcoach op het gebied van toegankelijkheid en inclusie. Mohabir was projectleider voor inclusief werkgeverschap bij de gemeente Den Haag. Zij is ervaringsdeskundige en zet zich in voor de ontwikkeling van organisaties naar gelijkwaardige inclusie (Equitable Inclusion).
  • Josine Westerbeek is voormalig (vice)voorzitter van werknemersorganisatie CNV en programmaleider bij Socires, een onafhankelijke denktank over cultuur en maatschappij. Zij is onder meer lid van de raad van toezicht van Stichting HandicapNL.
  • Maarten Lindeboom is hoogleraar Algemene Economie en afdelingshoofd van het Department of Economics bij de VU Amsterdam. Lindeboom is kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER).
  • Harry van de Kraats is voormalig algemeen directeur van werkgeversvereniging AWVN en  is partner bij bureau Maes & Lunau.
  • Wout de Boer is voormalig verzekeringsarts en onderzoekt nationale en internationale verzekeringsgeneeskunde.
  • Pierre Koning is hoogleraar Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

E-mail en postadres secretariaat Octas