Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas)

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) heeft op 29 februari 2024 aan het kabinet advies uitgebracht over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat stelsel staat onder druk, onder andere door een tekort aan verzekeringsartsen die beoordelen hoe ziek of arbeidsongeschiktheid een werknemer is die een WIA-uitkering wil.

Het advies van de onafhankelijke commissie onder leiding van Roos Vermeij gaat over varianten voor een stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Deze varianten geven meer aandacht, vertrouwen en zekerheid aan alle betrokkenen. Zie hiervoor ook het persbericht van de commissie

De commissie heeft tussentijdse voorstellen laten toetsen door een panel van (praktijk)experts en ervaringsdeskundigen. De Argumentenfabriek heeft deze praktijktoets begeleid. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in het eindrapport. De minister heeft het eindrapport van OCTAS ‘Toekomst van het arbeidsongeschiktheidsstelsel’ en het rapport over de praktijktoets op 29 februari 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Een korte video vat de belangrijkste conclusies uit het eindrapport samen.

In oktober 2023 bracht de commissie al een probleemanalyse van het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel uit. Hiervoor heeft de commissie ook onderzoek laten uitvoeren naar de knelpunten van het huidige stelsel. De minister heeft de probleemanalyse van het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel en het onderzoekrapport naar knelpunten bij arbeidsongeschiktheid op 9 oktober 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Een korte video vat de belangrijkste conclusies uit de probleemanalyse samen.

Leden commissie Octas

  • Roos Vermeij is voorzitter van de commissie. Vermeij was Tweede Kamerlid voor de PvdA en hield zich bezig met onder andere sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Vermeij is bestuurder geweest bij pensioenfonds PME en was tot juni 2022 wethouder Economie, Wijken en Kleine kernen in Rotterdam.
  • Bruno Bruins is vicevoorzitter. Bruins was minister van Medische Zorg en Sport van 2017 tot en met 2020 en was daarvoor 5 jaar voorzitter van de raad van bestuur van UWV. Hij werkt als Staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State.
  • Neele Kistemaker is oprichter en directeur van Muzus, een adviesbureau dat met een ontwerpaanpak aan maatschappelijke transities en sociale vraagstukken werkt.
  • Irmgard Borghouts is bijzonder hoogleraar HRM en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg.
  • Sita Mohabir is organisatieadviseur, trainer en jobcoach op het gebied van toegankelijkheid en inclusie. Mohabir was projectleider voor inclusief werkgeverschap bij de gemeente Den Haag. Zij is ervaringsdeskundige en zet zich in voor de ontwikkeling van organisaties naar gelijkwaardige inclusie (Equitable Inclusion).
  • Josine Westerbeek is voormalig (vice)voorzitter van werknemersorganisatie CNV en programmaleider bij Socires, een onafhankelijke denktank over cultuur en maatschappij. Zij is onder meer lid van de raad van toezicht van Stichting HandicapNL.
  • Maarten Lindeboom is hoogleraar Algemene Economie en afdelingshoofd van het Department of Economics bij de VU Amsterdam. Lindeboom is kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER).
  • Harry van de Kraats is voormalig algemeen directeur van werkgeversvereniging AWVN en  is partner bij bureau Maes & Lunau.
  • Wout de Boer is voormalig verzekeringsarts en onderzoekt nationale en internationale verzekeringsgeneeskunde.
  • Pierre Koning is hoogleraar Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

E-mail en postadres secretariaat Octas