Subsidieregelingen SZW

Subsidieaanvragen via SZW

De desbetreffende beleidsdirectie binnen SZW neemt de door u aangevraagde (incidentele) subsidies in behandeling. 

Voor subsidieregelingen van SZW die Uitvoering Van Beleid (voorheen Agentschap SZW) uitvoert kunt u terecht op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.