Subsidieregelingen SZW

Subsidie: Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt sinds 2021 € 964 miljoen subsidie beschikbaar voor gezond doorwerken tot het pensioen of eerder stoppen met werken.

Subsidie: leren en ontwikkelen in het mkb (SLIMregeling)

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt sinds 2020 € 48 miljoen subsidie beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb.

Subsidieaanvragen via SZW

De desbetreffende beleidsdirectie binnen SZW neemt de door u aangevraagde (incidentele) subsidies in behandeling. 

Voor subsidieregelingen van SZW die Uitvoering Van Beleid (voorheen Agentschap SZW) uitvoert kunt u terecht op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.