Subsidieregelingen SZW

Per 1 januari 2018 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de uitvoering van nationale subsidies overgenomen van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Subsidieaanvragen via SZW

Per 1 januari 2018 neemt de desbetreffende beleidsdirectie binnen SZW de door u aangevraagde (incidentele) subsidies en eventueel nieuwe subsidies in behandeling. Daarmee komt de aanvraag- en behandelingsprocedure via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) te vervallen. Dit heeft geen gevolgen voor de voorwaarden en termijnen van uw (lopende) subsidies.

Voor subsidieregelingen van SZW die Uitvoering Van Beleid (voorheen Agentschap SZW) uitvoert, verandert niets. Voor die subsidieregelingen kunt u terecht op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.