Subsidieregelingen SZW

Met ingang van 1 januari 2018 neemt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) subsidieregelingen over van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Subsidieaanvragen via SZW

Sinds 2016 neemt de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) subsidieaanvragen en gesubsidieerde projecten op het terrein van het ministerie van SZW in behandeling. Met ingang van 1 januari 2018 neemt de desbetreffende beleidsdirectie binnen SZW de door u aangevraagde (incidentele) subsidies en eventueel nieuwe subsidies in behandeling.

Daarmee komt de aanvraag- en behandelingsprocedure via DUS-I te vervallen. Dit heeft geen gevolgen voor de voorwaarden en termijnen van uw (lopende) subsidies, deze zullen hierdoor niet veranderen. 

In de komende periode werkt deze wijziging door in al onze communicatie-uitingen en wordt deze webpagina aangepast. Totdat alle aanpassingen zijn verwerkt kunt u terecht op de betreffende pagina’s van DUS-I.

Voor subsidieregelingen van SZW die Agentschap SZW (per 1 januari 2018 Uitvoering Van Beleid) uitvoert, verandert niets. Voor die subsidieregelingen kunt u terecht op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Links naar de betreffende subsidieregelingen

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en accountantsprotocol

Contactgegevens

Vanaf 1 januari 2018 kunnen vragen over de bovengenoemde subsidieregelingen verstuurd worden naar SZWsubsidies@minszw.nl. Mocht u uw correspondentie per post willen toezenden dan kunt u het volgende adres gebruiken:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

t.a.v. [de betreffende beleidsdirectie]

Postbus 90801

2509 LV Den Haag