Subsidie: Armoedebestrijding en aanpak schuldenproblematiek

Subsidieregeling beëindigd per 1 juli 2019

Sinds 1 juli 2019 is de Subsidieregeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek wegens haar maximale looptijd beëindigd. Deze subsidieregeling was gericht op de financiering van projecten die een diversiteit aan maatschappelijk betrokken organisaties in staat stelden hun meerwaarde bij het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek te vergroten. Het ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening was hierbij een belangrijk doel.

In 2020 geen subsidietijdvak

De beëindiging van voornoemde subsidieregeling betekent dat in 2020 geen nieuw subsidietijdvak openstaat.

Evaluatie van de subsidieregeling

De per 1 juli 2019 beëindigde subsidieregeling wordt geëvalueerd. Mede aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie zal worden beoordeeld of een nieuwe subsidieregeling wenselijk is.