Subsidie: Kansen voor alle kinderen in armoede

Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie van deze subsidieregeling is besloten om de subsidie af te bouwen. Met ingang van 1 januari 2019 kunnen er geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend voor de subsidieregeling Kansen voor alle kinderen voor Europees Nederland. Voor Caribisch Nederland kan alleen in 2019 nog subsidie worden aangevraagd.

Voor de lopende projecten verandert niets, deze kunnen volgens planning worden uitgevoerd en afgerond. Voor een toelichting op de stopzetting verwijst het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid u graag naar de volgende documenten:

Voor informatie over aanvragen voor Caribisch Nederland, ga naar de website Uitvoering van Beleid.

Verantwoording subsidie:

Formulier Subsidievaststelling (incl. toelichting) behorend bij de Subsidieregeling Kansen voor alle kinderen.

Contact

Heeft u vragen over de subsidieregeling of over uw subsidieaanvraag? Dan kunt u mailen naar sub.reg.kinderarmoede@minszw.nl.