Beslisnota bij Kamerbrief over nieuw arbeidsmarktprognose zorg en welzijn

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over nieuw arbeidsmarktprognose zorg en welzijn (PDF | 3 pagina's | 1,1 MB)