Beslisnota bij Kamerbrief over principeakkoord financiën Rijk en VNG Hervormingsagenda jeugd

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over principeakkoord financiën Rijk en VNG Hervormingsagenda jeugd (PDF | 2 pagina's | 1,62 MB)