Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda's en notulen vergaderingen Audit Committee VWS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda's en notulen vergaderingen Audit Committee VWS