Beslisnota bij Kamerbrief over Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking