Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie-Dijk over het aanbesteden van zorg niet meer wettelijk verplicht stellen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie-Dijk over het aanbesteden van zorg niet meer wettelijk verplicht stellen