Conceptbesluit wijziging Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Conceptbesluit om het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 te wijzigen.

Conceptbesluit wijziging Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (PDF | 15 pagina's | 213 kB)