Overkoepelende brief over adviezen Commissie Werken in de Zorg 2020

De Commissie Werken in de Zorg vat de hoofdlijnen uit haar eerdere adviezen samen. Ook schetst de commissie hoe het arbeidsmarktvraagstuk ervoor staat en welke opgaven de commissie ziet voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, andere landelijke partijen, regionale samenwerkingsverbanden en individuele zorgorganisaties.