Brief vervolgproces implementatie zorgcoördinatie

Brief vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de koepel- en brancheorganisaties over de implementatie van zorgcoördinatie. Dit is het vervolg op de Kamerbrief van 12 mei en de verkenningsfase in de afgelopen zomer.