Kamerbrief cliëntondersteuning overgang Wmo-Wlz

Minister De Jonge beschrijft de oplossingsrichting voor knelpunten in de cliëntondersteuning bij een overgang van zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Kamerbrief cliëntondersteuning overgang Wmo-Wlz ( PDF | 4 pagina's | 208 kB )