Kamerbrief monitor en implementatie abonnementstarief Wmo

Minister De Jonge reageert op het rapport 'Monitor abonnementstarief Wmo - tweede rapportage - 2020'. Ook meldt hij de voortgang van de implementatie van het abonnementstarief bij het CAK. Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.