Kamerbrief reactie LAN uitvoering motie over hooggebergtebehandeling bij ernstig astma

Minister Van Ark stuurt een reactie op LAN (Long Alliantie Nederland) over de uitvoering van motie Van Gerven over hooggebergtebehandeling bij ernstig astma.

Kamerbrief reactie LAN uitvoering motie over hooggebergtebehandeling bij ernstig astma (PDF | 4 pagina's | 198 kB)