Kamerbrief reactie op Capaciteitsplan 2021-2024

Ministers Van Ark en Van Engelshoven reageren op het Capaciteitsplan 2021-2024. In het Capaciteitsplan geeft het Capaciteitsorgaan een integrale raming voor de instroom in de medische en aanverwante (vervolg)opleidingen voor de komende jaren.