Kamerbrief overkoepelend rapport pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning

Minister Van Ark reageert op de uitkomsten van pilots hoe specifieke cliëntgroepen en hun naasten op een juiste manier zijn te helpen bij het regelen en organiseren van complexe zorg.

Kamerbrief overkoepelend rapport pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning (PDF | 7 pagina's | 422 kB)