Kamerbrief over stand van zaken voortgang mediation traject intensieve kindzorg

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het mediation traject van de kindzorg. Ook biedt hij de rapporten 'Ervaringen van ouders met een Zvw-pgb voor hun kind met een intensieve zorgvraag' en 'Bestaanszekerheid Zvw-pgb' aan.

Kamerbrief over stand van zaken voortgang mediation traject intensieve kindzorg (PDF | 7 pagina's | 439 kB)