Kamerbrief stand van zaken pgb

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) deelt een aantal ontwikkelingen rond het persoonsgebonden budget (pgb) met de Tweede Kamer.