Antwoorden Kamervragen over onderwijs en zorg

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen over zorg voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte in het onderwijs. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Antwoorden Kamervragen over onderwijs en zorg (PDF | 7 pagina's | 223 kB)