Kamerbrief reactie moties over VN-verdrag handicap

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) reageert op toezeggingen en moties uit het plenair debat met de Tweede Kamer over de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland.

Kamerbrief reactie moties over VN-verdrag handicap (PDF | 2 pagina's | 138 kB)