Kamerbrief over voorhang aanwijzing aan Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) betreffende maatregelen Wlz-zorg

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de zakelijke inhoud van de aanwijzing die zij van plan is op grond van artikel 7 Wmg aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te geven en die betrekking heeft op een 2-tal maatregelen uit het coalitieakkoord 2021-2025 'Omzien naar elkaar, vooruit kijken naar de toekomst' per 2024 op het terrein van de Wlz-zorg. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

Kamerbrief over voorhang aanwijzing aan Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) betreffende maatregelen Wlz-zorg (PDF | 6 pagina's | 366 kB)