Kamerbrief over financiële ontwikkelingen op het terrein van de ouderenzorg

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de financiële ontwikkelingen op het terrein van de ouderenzorg in de Wet langdurige zorg (Wlz). Minister Helder reageert hiermee ook op de motie Den Haan c.s. over dit onderwerp.

Kamerbrief over financiële ontwikkelingen op het terrein van de ouderenzorg