Kamerbrief over motie over hulpmiddelen thuis laten staan

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de motie van de Kamerleden Westerveld (GroenLinks) en Bikker (ChristenUnie). Deze motie vraagt de regering om met betrokken partijen landelijke afspraken te maken over het behoud van hulpmiddelen thuis voor cliënten die verhuizen naar een instelling en die aangeven thuis te willen logeren.

Kamerbrief over motie over hulpmiddelen thuis laten staan