Uitstelbrief op Kamervragen over het onderzoek van IederIn

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) meldt dat de antwoorden op vragen over het onderzoek van IederIn (2023Z14314) later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Sahla (D66) heeft de vragen gesteld.

Uitstelbrief op Kamervragen over het onderzoek van IederIn