Aantallen mensen verdeeld naar inkomen en uitgaven Zvw, Wlz, Wmo

Voor ‘Zorgkeuzes in Kaart 2020’ van het CBS heeft het ministerie van VWS in beeld gebracht wat de relatie is tussen de zorgkosten ZVW, Wlz, gebruik Wmo en inkomen. De resulterende tabel is gebruikt voor het doorrekenen van één van de fiches uit ‘Zorgkeuzes in Kaart 2020’.

Aantallen mensen verdeeld naar inkomen en uitgaven Zvw, Wlz, Wmo (PDF | 1 pagina | 61 kB)