Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging Subsidieregeling opleiding advanced nurse practitioner en opleiding physician assistant

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging Subsidieregeling opleiding advanced nurse practitioner en opleiding physician assistant (PDF | 3 pagina's | 664 kB)