Voorlopige kaderbrief Wlz 2022

Minister De Jonge (VWS) informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het voorlopige budgettair kader voor de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2022. Ook reageert de minister op de meibrief van de NZa over de toereikendheid van het budgettair kader Wlz in 2021.

Voorlopige kaderbrief Wlz 2022 (PDF | 8 pagina's | 186 kB)