Beslisnota bij Kamerbrief impact Europese ontwikkelingen op beleid elektronische gegevensuitwisseling zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief impact Europese ontwikkelingen op beleid elektronische gegevensuitwisseling zorg (PDF | 4 pagina's | 1,2 MB)