Beslisnota bij Aanbiedingsbrief conceptbesluit wijziging Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief conceptbesluit wijziging Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (PDF | 2 pagina's | 400 kB)