Beslisnota bij Kamerbrief over Programma [Ont]Regel de Zorg 2022 - 2025

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Programma [Ont]Regel de Zorg 2022 - 2025 (PDF | 2 pagina's | 524 kB)