Beslisnota bij Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) (PDF | 3 pagina's | 1,7 MB)