Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding rapportage vierde meting monitor abonnementstarief Wmo

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding rapportage vierde meting monitor abonnementstarief Wmo (PDF | 3 pagina's | 1,5 MB)