Onderzoek Machine Learning in de Risicoverevening

Dit rapport beschrijft de resultaten van een brede verkenning van de mogelijkheden die machine learning algoritmes kunnen bieden voor de risicoverevening.