Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals

De commissie Werken in de Zorg heeft als taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen. Eén van de thema’s die kan helpen in de oplossing is behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals.

Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals (PDF | 24 pagina's | 435 kB)