Onderwijsvernieuwing en leven lang ontwikkelen

De commissie Werken in de Zorg heeft tot taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen. Eén van de thema’s die kan helpen bij de oplossing is onderwijsvernieuwing en leven lang ontwikkelen.

Onderwijsvernieuwing en leven lang ontwikkelen (PDF | 20 pagina's | 402 kB)