Cijferoverzicht 2020 Programma Onbeperkt meedoen!

Dit document presenteert de cijfers voor een set indicatoren waarmee het programma
Onbeperkt meedoen! gemonitord kan worden. Het ministerie van VWS gebruikt deze indicatorenset voor de jaarlijkse voortgangsrapportage van het programma. In 2019 verscheen het eerste cijferoverzicht. In het cijferoverzicht van 2020 zijn voor zover beschikbaar nieuwe cijfers toegevoegd.

Cijferoverzicht 2020 Programma Onbeperkt meedoen! (PDF | 34 pagina's | 5.0 MB)