Regeldruk in de langdurige zorg: Procesevaluatie ontregellabs Vilans

In 2020 is Vilans in samenwerking met zorgaanbieders en landelijke partijen gestart met het ontwikkelen en organiseren van trajecten rondom veelvoorkomende bronnen van regeldruk: zogeheten ontregellabs. De doelgroep van de ontregellabs bestond uit zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg, wijkverpleging en gehandicaptenzorg. Dit rapport evalueert het proces rondom de ontregellabs.

Regeldruk in de langdurige zorg: Procesevaluatie ontregellabs Vilans (PDF | 39 pagina's | 998 kB)