De kwaliteit van leven van thuiswonende 75-plussers in Nederland - Project Langer thuis

Met dit onderzoek wordt het welzijn van thuiswonende ouderen in beeld gebracht aan de hand van hun Kwaliteit van Leven. De Kwaliteit van Leven van thuiswonende 75-plussers is in vier verschillende dimensies opgesplitst: Gezondheid, Regie, Sociale Relaties en Materiële Welvaart.

De kwaliteit van leven van thuiswonende 75-plussers in Nederland - Project Langer thuis (PDF | 44 pagina's | 1,2 MB)