Aanpak regeldruk in de langdurige zorg: tips en eerste inzichten

In 2020 is Vilans in samenwerking met zorgaanbieders en landelijke partijen gestart met het ontwikkelen en organiseren van trajecten rondom veelvoorkomende bronnen van regeldruk: zogeheten ontregellabs. De doelgroep van de ontregellabs bestond uit zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg, wijkverpleging en gehandicaptenzorg. Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek onder 11 zorgorganisaties, een half jaar nadat zij deelnamen aan de ontregellabs. Het onderzoek richt zich op de voorwaarden die hebben bijgedragen bij het aanpakken van regeldruk en welke effecten hun aanpak heeft gehad binnen de zorgorganisatie.

Aanpak regeldruk in de langdurige zorg: tips en eerste inzichten (PDF | 24 pagina's | 633 kB)