Onderzoek naar de uniformering van inkoop- en verantwoordingseisen in de Zvw

Rapport over welke maatregelen getroffen kunnen worden om de inkoop- en verantwoordingseisen voor zorgsectoren die vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) te uniformeren.

Onderzoek naar de uniformering van inkoop- en verantwoordingseisen in de Zvw (PDF | 275 pagina's | 2,3 MB)