Bijlage bij rapport: Zorgverzekeraars kunnen aan de slag met uniformeren van hulpmiddelenreglementen

Het onderzoek overkoepelend en per onderdeel (taal, vorm en inhoud). Analyses van verschillende hulpmiddelenreglementen en hoe vanuit deze analyses een onderbouwde keuze is gemaakt.