Zorgverzekeraars kunnen aan de slag met uniformeren van hulpmiddelenreglementen

In dit advies wordt het uniformeren van de hulpmiddelenreglementen op drie niveaus uitgewerkt. Taal: uniforme woorden en begrippen, vorm: een uniform format en inhoud: uniformeren onder welke condities/voorwaarden hulpmiddelen worden verstrekt.