Organogram ministerie van VWS: Directoraat-generaal (DG) Volksgezondheid

Directeur-generaal: Marjolijn Sonnema 

Directies en programma's