Organogram

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  • Secretaris-generaal
  • plv. Secretaris-generaal

Directeur-generaal Volksgezondheid

  • Beleidsdirecties

Directeur-generaal Curatieve Zorg

  • Beleidsdirecties

Directeur-generaal Langdurige Zorg

  • Beleidsdirecties

Stafdirecties

Staffuncties

Diensten en instellingen

Secretariaten van raden en commissies