Organogram ministerie van VWS: Secretaris-generaal (SG)

Secretaris-generaal: drs. Siebe Riedstra

Onder de SG vallen de directies:

 • Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)
 • Financieel-Economische Zaken (FEZ)

Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)

Directeur: dr. Nicole Kroon

Taken

De directie MEVA draagt eraan bij dat zowel nu als in de toekomst voldoende zorg kan worden geleverd. Daarbij gaat het specifiek om de arbeidsmarkt (is er voldoende en gekwalificeerd personeel?) en om de financiering (is de zorg straks nog betaalbaar?). Vanuit de strategische en kennisfunctie kijkt de directie MEVA naar de zorg in haar volle breedte: care, cure en volksgezondheid. De directie MEVA heeft hiervoor informatie en kennis- en beleidsinstrumenten op het gebied van:

 • opleiden;
 • beroepen(regulering);
 • arbeidsmarktvraagstukken;
 • ramen;
 • financiering;
 • strategie;
 • kennis.

Afdelingen

 • Algemeen Economisch Beleid (AEB)
 • Arbeidsmarkt
 • Beroepen
 • Opleidingen, Beleidsadvies en Financiën (OBF)
 • Programma’s
  • Duurzaamheid en Gezondheid
  • Discriminatie en Gelijke Kansen

Directie Financieel-Economische Zaken (FEZ)

Directeur: drs. Hans Leenders

Taken

De directie FEZ is de concerncontroller van VWS. FEZ zorgt voor het budgettaire besluitvormingsproces en voor  financiële informatievoorziening. De directie geeft onafhankelijk advies aan de politieke en ambtelijke leiding over alle onderwerpen die de begroting van VWS raken.

Afdelingen

 • Beleidstoetsing en Advies (BT)
 • Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer (OFB)
 • Budgettaire Zaken (BZ).