CIBG

Het agentschap CIBG is een uitvoeringsorganisatie binnen het ministerie van VWS. Op basis van wetgeving of vastgesteld beleid neemt het besluiten, registreert het gegevens, en verstrekt het vergunningen en verloven. Ook ondersteunt het commissies en colleges met een controlerende functie in de gezondheidszorg.