Jeugdautoriteit

Om het jeugdzorgstelsel goed te laten werken, is er per 1 januari 2019 een jeugdautoriteit. 

Achtergrond Jeugdautoriteit

Sinds het begin van de Jeugdwet (2015) hebben gemeenten, jeugdhulpaanbieders en het Rijk hun krachten gebundeld. Het doel is de jeugdhulp dichter naar de leefwereld van het kind en het gezin te brengen. Gemeenten en aanbieders willen de zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en dichtbij het gezin organiseren. 

Taakomschrijving Jeugdautoriteit

De jeugdautoriteit bemiddelt wanneer ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) onvoldoende helpt. Het doel van de jeugdautoriteit is om de continuïteit van essentiële jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen. De jeugdautoriteit doet dit door:

  • te bemiddelen rond de inkoop van jeugdhulp;
  • gemeenten aan te spreken rond continuïteitsvraagstukken;
  • zo nodig bestuurlijke maatregelen voor te bereiden. 

Werkwijze Jeugdautoriteit

De jeugdautoriteit komt pas in beeld nadat aanbieders van specialistische jeugdhulp en gemeenten of regio’s andere stappen hebben genomen. 

Als aanbieders en gemeenten onderling ergens niet uitkomen, kunnen zij de hulp inroepen van het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ). Het OZJ ondersteunt jeugdregio’s (zowel gemeenten als aanbieders) en cliëntorganisaties. Dit doet het team door, op vraag van gemeenten en/of aanbieders, aan te sluiten bij bestaande overleggen of door deze gesprekken te initiëren. Het team bestaat uit een ambassadeur, regioambassadeurs, contactpersonen voor aanbieders van jeugdhulp en een ondersteunend team.

Contact

Heeft u vragen over de Jeugdautoriteit? Dan kunt u contact opnemen per mail info@jeugdautoriteit.nl of bellen naar 070 340 6888

Wegwijzer voor individuele gevallen

De Jeugdautoriteit is niet bedoeld voor individuele gevallen. Mensen die zich benadeeld of onzorgvuldig behandeld voelen door gemeente of jeugdzorgaanbieders, een hulpvraag hebben of zich willen laten vertegenwoordigen, kunnen onder meer terecht bij:

Transitieautoriteit Jeugd

Tot 31 december 2018 was er een Transitieautoriteit Jeugd (TAJ). De publicaties van de TAJ kunt u hieronder downloaden.