Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet en op basis hiervan, gevraagd en ongevraagd, adviezen uitbrengt. Aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties.

Een van de vaste taken van het SCP is het vervaardigen van het tweejaarlijkse Sociaal en Cultureel Rapport, de tweejaarlijkse jaarlijkse Sociale staat van Nederland en het vierjaarlijkse Memorandum Quartaire sector. Het SCP is opgericht in 1973.