Wat moet ik doen als ik mijn voornaam of achternaam wil veranderen?

Wilt u uw achternaam veranderen? Dan kunt u voor meer informatie terecht bij Justis. Voor een wijziging van uw voornaam kunt u terecht bij de rechtbank.

Achternaam veranderen

Een verzoek tot wijziging van uw achternaam kunt u indienen bij Justis. Hiervoor gelden strenge voorwaarden. Op de website van Justis staat wat de voorwaarden zijn en hoe u een verzoek indient.

Reageer op voorstel Wijziging van Besluit geslachtsnaamwijziging

Op 1 januari 2024 treedt de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam in werking. Door die nieuwe wet mogen ouders straks voor hun kind ook kiezen voor een combinatie van hun namen. De nieuwe keuzemogelijkheden uit deze wet moeten worden verwerkt in het Besluit geslachtsnaamswijziging. Dit besluit regelt wanneer iemand zijn achternaam (op latere leeftijd) mag veranderen. Via een internetconsultatie kunt u tot 9 oktober 2023 reageren op deze Wijziging van Besluit geslachtsnaamswijziging.

Voornaam veranderen

Wilt u uw voornaam laten veranderen? Dan heeft u een advocaat nodig. Uw advocaat moet bij de rechtbank een verzoekschrift indienen voor het wijzigen van uw voornaam. Gaat het om een aanpassing van de voornaam van een minderjarige? Dan doet de advocaat het verzoek namens een van de ouders of de voogd.